Theo bạn, cần phải hành động như thế nào trước việc Trung Quốc trắng trợn đưa giàn khoan Hải Dương - 981 vào thềm lục địa của Việt Nam?